Blue Sky Group klaar voor volgende stap in haar relatiebeheer

House of Engagement heeft voor Blue Sky Group een upgrade gerealiseerd van Dynamics CRM 4.0 naar Dynamics CRM 2016. De upgrade is een nieuw startpunt om het gebruik van het CRM systeem binnen de organisatie te optimaliseren. Het uiteindelijke doel is om Dynamics CRM door te ontwikkelen tot het centrale platform voor alle klant-gerelateerde data en –processen binnen Blue Sky Group.

logo-blueskygroup.png

De aanpak van House of Engagement is zeer pragmatisch en oplossingsgericht, met als insteek om dingen vooral niet ingewikkelder te maken dan nodig is. De samenwerking verloopt prettig en dat heeft er mede voor gezorgd dat we de eerste fase van het project binnen budget en volgens planning hebben kunnen realiseren.

Ruud Lahr, Marketing Manager bij Blue Sky Group

Blue Sky Group is een onafhankelijke, professionele pensioenuitvoerder, actief op het gebied van pensioenuitvoering, bestuursondersteuning, fiduciair vermogensbeheer en adviesdiensten voor pensioenfondsen van grote, vaak internationale ondernemingen, waaronder KLM, IBM, Staples, IFF, Total en SNS Reaal. Met circa 160 werknemers is Blue Sky Group een middelgrote speler op haar werkgebied met een compacte, overzichtelijke en toegankelijke organisatie die staat voor persoonlijke dienstverlening. Hoge kwaliteit wordt hierbij gekoppeld aan praktisch advies.

Nieuw startpunt
House of Engagement heeft voor Blue Sky Group een upgrade gerealiseerd van Dynamics CRM 4.0 naar Dynamics CRM 2016. Redenen van deze upgrade waren het feit dat Microsoft is gestopt met de ondersteuning van Microsoft CRM 4.0, verschillende zaken die niet goed functioneerden en specifieke functionele wensen die niet gerealiseerd konden worden in het huidige systeem. Het bestaande CRM systeem werd voornamelijk ingezet als relatiebeheertool (registreren van contactgegevens, genereren van lijsten, sturen van communicatie naar diverse relaties), maar de wens bestaat om in de toekomst ook andere processen hiermee te gaan ondersteunen. De upgrade is daarmee een nieuw startpunt om het gebruik van het CRM systeem binnen de organisatie te optimaliseren en de beschikbare technologie zodanig te gebruiken dat het maximaal voordelen voor de bedrijfsvoering op gaat leveren.

Fase I – upgrade van het platform
Bij de eerste fase van het upgradeproject dat nu is gerealiseerd, werd bestaande functionaliteit opnieuw ingericht in Dynamics CRM 2016 en daarnaast werd een aantal noodzakelijke verbeteringen doorgevoerd wat de efficiëntie en het gebruik van het systeem ten goede zal komen. Zo zijn er diverse verbeteringen doorgevoerd om beter inzicht te krijgen in de decision making units van de (potentiële) relaties van Blue Sky Group. De toevoeging van cijfermatige data (bijvoorbeeld dekkingsgraden en jaarcijfers) zorgt voor een verbeterd klantbeeld.

Gebruikersadoptie
Belangrijke doelstelling van de upgrade was de acceptatie van het nieuwe systeem beduidend beter te maken dan die van het oude systeem. Om dit te realiseren is het nieuwe systeem zodanig ingericht dat de medewerkers veel beter gebruik kunnen maken van beschikbare functionaliteit. Naast het beter aan laten sluiten van de technische en functionele inrichting, is veel aandacht besteed aan het goed informeren en betrokken houden van de eindgebruikers. Vanaf het begin van de upgrade zijn de gebruiker betrokken geweest. Op deze manier konden we ervoor zorgen dat wensen snel werden herkend en doorgevoerd. Ook zijn er sessies geweest waarin de key users feedback konden geven op de gemaakte oplossing, waarna de laatste gebruikersverbeteringen zijn uitgevoerd. Door bij de gebruikerstrainingen te werken met “Quick Reference Cards” konden de gebruikers snel aan de slag.

Vervolgstappen - uitbreiden functionaliteit
Bij toekomstige inzet van het systeem zal worden gewerkt aan betere ondersteuning van het verkoopproces en het verder vergroten van het klantinzicht. Het voeren van een contactmomentenregistratie en automatische verrijking van de klantdata zullen daar onderdeel van zijn. Ook zal de ondersteuning van direct mailing en evenementen worden ingericht. Tot slot zal het gebruikmaken van CRM op mobiele apparaten onderdeel worden van deze fase. Dit alles zal het CRM gebruik nog verder doen toenemen en zal Blue Sky Group nog meer grip geven op verschillende operationele en commerciële processen. 

 

Ruud Lahr: "We hebben met de eerste fase van het project een goede basis neergelegd. De echte toegevoegde waarde van het CRM systeem zullen we in fase 2 gaan realiseren. Ik zie er dan ook naar uit om hier samen de schouders onder te zetten".

banner.jpg

Wilt u meer weten?

Wilt u meer weten over deze klantcase of heeft u andere vragen? Wij staan u graag te woord!


info@house-of-engagement.nl  |  035 – 646 0480

referenties