Algemeen Relatiebeheer

De invoering van competentiegericht leren bracht een definitief einde aan het centraal stellen van de instelling. Nu moet men echt gaan denken vanuit het perspectief van relaties

topics

uitdagingen

Zowel het onderwijsaanbod als de wervingsactiviteiten en het commerciële onderwijs kunnen niet meer los van de omgeving worden gezien. Het in kaart brengen en onderhouden van deze omgevingsrelaties is daarbij essentieel. De ERP- en Student-Informatiesystemen zijn echter traditioneel te veel gericht op de bedrijfsvoering en bekostiging om een goed klantbeeld te kunnen bieden. Zij kunnen niet tegemoet komen aan de flexibele eisen van relatiebeheer.

Klantgegevens worden daarom maar vastgelegd in een wirwar van Excel- en Accesbestanden, wat zelfs iets simpels als het versturen van kerstkaarten tot een haast onmogelijke opgave maakt. Laat staan dat het u kan helpen bij het opbouwen en onderhouden van goede relaties met diverse, bij uw instelling betrokken stakeholders.

oplossingen

Om gegevens over relaties op één centrale plek in de organisatie vast te kunnen leggen, is in de informatiearchitectuur van elke zichzelf respecterende onderwijsinstelling een CRM systeem als centraal NAW register en relatiemanagementtool tegenwoordig onontbeerlijk.

Al meer dan 14 jaar implementeren wij Dynamics CRM/365 bij onderwijsinstellingen. De opgedane kennis en ervaring hebben wij verwerkt in onze Dynamics CRM/365 oplossing voor Onderwijs. Een ‘schil’ om de standaard functionaliteit van Dynamics CRM/365 waardoor de software ‘out of the box’ beter aansluit op conventies en verwachtingen van onderwijsinstellingen in Nederland. Er wordt in één keer aan de belangrijkste functionele eisen voldaan, relevante processen worden ondersteund en inrichting van het systeem is herkenbaar voor de eindgebruiker. Hierdoor worden implementaties snel gerealiseerd, is adoptie door gebruikers hoog terwijl projecten beheersbaar zijn en binnen budget worden afgerond.

resultaten

De House of Engagement Dynamics CRM/365 oplossing voor Onderwijs stelt u in staat om alle aspecten en informatie van relaties in één centrale database vast te leggen. NAW-gegevens, contactmomenten, voorkeuren - al deze informatie draagt bij aan een completer klantbeeld. Op basis hiervan kunt u uw acties en communicatie zonder al te grote inspanningen specifiek afstemmen op de individuele personen. Dit helpt u bij het realiseren van de strategische CRM agenda van het onderwijs:

 • Versterken van professioneel imago
 • Zorgen voor efficiënte marketingcommunicatie
 • Aangaan van relaties met aspirant-studenten
 • Versterken van relaties met toeleverende scholen
 • Zorgen voor gekwalificeerde instroom
 • Aanhalen van de banden met het bedrijfsleven
 • Zorgen voor binding met alumni
 • Zorgen voor goede stageplekken.

jacob.png

Wilt u meer weten?

Wilt u meer weten over dit onderwerp, in contact komen met klanten of een andere vraag stellen? Neem dan contact op met Jakob van Gorp, hij staat u graag te woord!


Jakob van Gorp | Industry Lead Education
jvg@house-of-engagement.nl | 035 - 646 04 80

overige processen

  Alumnibeheer

  Het onderhouden van de relatie met alumni kan veel opleveren. Streven naar een win-win situatie is een voorwaarde om de ambassadeurs van uw onderwijsinstelling blijvend te binden en te boeien

  Commercieel Onderwijs & Onderzoek

  Toenemende concurrentie en afnemende rijksbekostiging maken het vermarkten van commercieel onderwijs & research een topprioriteit

  Klachten- en Geschillen

  De afwikkeling van klachten en geschillen is een complex proces door de vele betrokkenen, de te volgen procedures en het wederzijds (on)begrip

  Stage & Afstuderen

  Eén van de voornaamste doelstellingen van het (hoger) beroepsonderwijs is het afleveren van gekwalificeerde werknemers aan de arbeidsmarkt. Stages zijn hierbij van groot belang

  Werving & Instroom

  Succesvolle instellingen zetten de Student Experience centraal om met dit uitgangspunt de ‘leven-lang-leren-cyclus’ van de student proactief te faciliteren