Alumunibeheer

Het onderhouden van de relatie met alumni kan veel opleveren. Streven naar een win-win situatie is een voorwaarde om de ambassadeurs van uw onderwijsinstelling blijvend te binden en te boeien

Download - Alumni Engagement Portal_Erasmus.pdf

topics

uitdagingen

Alumnibeheer en alumni engagement begint met het bepalen van een het alumnibeleid. Want om tot goed alumnibeheer te komen, is meer nodig dan technologie alleen. Eén van de belangrijkste sleutels tot een succesvol alumnibeleid is dat zowel de instelling als de alumnus baat heeft bij de relatie. Het alumnibeleid van instellingen moet er daarom op gericht zijn om win-win situaties te creëren. Een instelling moet bereid zijn om te willen volgen in plaats van sturend te zijn in de relatie. Aansluiting zoeken op bestaande platformen en gebruik maken van gegevens die op andere plekken worden vastgelegd en bijgehouden – veelal door de alumni zelf. Het kunnen segmenteren van alumnigroepen is cruciaal om met beperkte middelen optimaal resultaat te kunnen behalen. Tenslotte geldt dat de band met de alumnus al in een vroeg stadium (bij werving!) moet worden opgebouwd. Wanneer men hiermee pas begint als de alumnus is afgestudeerd, is het meestal te laat.

oplossingen

House of Engagement biedt met haar Dynamics CRM/365 oplossing voor Onderwijs onder andere de volgende functionaliteit voor alumnibeheer.

Registreren basisgegevens en (historische) opleidingen -Door alumnibeheer uit te voeren binnen hetzelfde CRM systeem dat voor werving en stage wordt gebruik, kan men reeds in een vroege fase van het alumnitraject beschikken over waardevolle informatie. Deze informatie kan worden aangevuld met opleidingsgegevens.

Mogelijkheid tot registreren stageplaatsen aangeboden door alumni - Een alumnus weet als geen ander wat voor type stagiairs een opleiding levert die hij of zij zelf heeft gedaan. Daarom kunnen zij bij uitstek waardevolle stageplekken leveren voor huidige studenten.

Campagnemanagement - Het gehele proces van het opzetten van een campagne, naar uitvoer en afsluiting wordt ondersteund.

Registreren cursussen en vervolgopleidingen - Contractonderwijs kan worden vastgelegd. Naast de informatie rondom cursussen (tijden, lokalen, docenten etc.) kunnen ook deelnames worden vastgelegd en facturen verstuurd.

Social Engagement - Microsoft Social Engagement biedt de mogelijkheid te ‘luisteren’ naar wat er online wordt gezegd over de onderwijsinstelling. Hiermee kan de instelling achterhalen wie de ambassadeurs zijn van de instelling en wat de specifieke behoeftes van alumni zijn. 

Onze Alumni Engagement Portal is naadloos geïntegreerd met onze Dynamics CRM/365 oplossing voor Onderwijs en biedt instellingen een eigen platform om de interactie met alumni te faciliteren.

resultaten

Door goed na te denken over het alumnibeleid en deze in de praktijk te realiseren door het goed inzetten van innovatieve en bewezen technologie kan een onderwijsinstelling enorm veel waarde voor zichzelf en voor de alumni creëren. Denk hierbij aan efficiënte werkprocessen, inzicht in de doelgroep waardoor men deze veel succesvoller kan bewerken en een beter op de praktijk afgestemd curriculum. De alumnus merkt dat de instelling bekend is met zijn/haar persoonlijke voorkeuren en interesses en kan de aangeboden informatie, activiteiten en vervolgopleidingen waarderen omdat deze invulling geven aan een behoefte. Door gebruik van de portal kan de alumnus zelf bepalen wanneer hij/zij interacteert met de instelling, wordt het contact onderhouden met andere alumni gefaciliteerd evenals het vinden van passende gastdocentschappen en stagiairs.

EUR endorsement_01_RGB_2400_colour.jpeg

Alumni Engagement Portal bij Erasmus University

Winnaar van de Microsoft Education Partnership Awards 2016
Met meer dan 26.000 studenten en meer dan 2.700 medewerkers is Erasmus University Rotterdam (EUR) een internationaal georiënteerde onderzoeksuniversiteit met een uitgesproken maatschappelijke oriëntatie in haar onderwijs en onderzoek. Erasmus en haar faculteit Rotterdam School of Management hebben gekozen voor Dynamics CRM om de relatie met de student te faciliteren in alle fases van ‘een leven lang leren’. De interactie met de alumni is hierbij als startpunt genomen, gevolgd door werving. Het Alumni Engagement platform (dat ook mobiel inzetbaar is) speelt een cruciale rol bij het betrokken houden van alumni bij de onderwijsinstelling, door een efficiënte interactie te realiseren waarbij de alumnus kan bepalen welke activiteiten en informatie voor hem/haar relevant zijn.

Met dit project waren de EUR en House of Engagement winnaar van de Microsoft Partnership Awards 2016, een jaarlijkse erkenning voor bijzondere en innovatieve oplossingen op het gebied van onderwijs.

jacob.png

Wilt u meer weten?

Wilt u meer weten over dit onderwerp, in contact komen met klanten of een andere vraag stellen? Neem dan contact op met Jakob van Gorp, hij staat u graag te woord!


Jakob van Gorp | Industry Lead Education
jvg@house-of-engagement.nl | 035 - 646 04 80

overige processen

  Algemeen Relatiebeheer

  De invoering van competentiegericht leren bracht een definitief einde aan het centraal stellen van de instelling. Nu moet men echt gaan denken vanuit het perspectief van relaties

  Commercieel Onderwijs & Onderzoek

  Toenemende concurrentie en afnemende rijksbekostiging maken het vermarkten van commercieel onderwijs & research een topprioriteit

  Klachten- en Geschillen

  De afwikkeling van klachten en geschillen is een complex proces door de vele betrokkenen, de te volgen procedures en het wederzijds (on)begrip

  Stage & Afstuderen

  Eén van de voornaamste doelstellingen van het (hoger) beroepsonderwijs is het afleveren van gekwalificeerde werknemers aan de arbeidsmarkt. Stages zijn hierbij van groot belang

  Werving & Instroom

  Succesvolle instellingen zetten de Student Experience centraal om met dit uitgangspunt de ‘leven-lang-leren-cyclus’ van de student proactief te faciliteren