Commercieel Onderwijs & Onderzoek

Toenemende concurrentie en afnemende rijksbekostiging maken het vermarkten van commercieel onderwijs & research een topprioriteit

topics

uitdagingen

De toegenomen concurrentie en het steeds verder afnemen van de rijksbekostiging maken het vermarkten van commercieel onderwijs een topprioriteit. In de praktijk is dit echter vaak rommelig of nauwelijks georganiseerd. Goed inzicht in de omzet versus de daadwerkelijk gefactureerde kosten ontbreekt in veel gevallen.

Zowel het onderwijsaanbod, alsook de wervingsactiviteiten en het contractonderwijs kunnen niet meer los van de omgeving worden beschouwd. Het in kaart brengen en het onderhouden van deze omgevingsrelaties is daarbij essentieel. De ERP en Student-Informatiesystemen zijn echter te veel gericht op de bedrijfsvoering en bekostiging om een goed klantbeeld te kunnen bieden en tegemoet te komen aan de flexibele eisen van relatiebeheer.

oplossingen

Ook voor een goede realisatie van commercieel onderwijs en research is het essentieel dat de doelgroep goed in kaart is gebracht en up-to-date blijft. Onze Dynamics CRM/365 oplossing voor Onderwijs biedt u hiervoor alle benodigde functionaliteit. 

Met Dynamics 365 for Project Service Automation, heeft u zowel inhoudelijk als financieel inzicht in de status en voortgang van projecten. Het biedt alle ondersteuning die u voor uw researchprojecten nodig heeft. Functionaliteiten binnen deze module zijn:

 • Contractmanagement
 • Projectplanning
 • Resourceplanning
 • Uren schrijven
 • Factureren.

resultaten

Of het nu gaat om maatwerktrainingen, duaalbekostigde trajecten of open inschrijvingstrajecten, door de inzet van de juiste technologie kunt u uw contractactiviteiten professionaliseren, structureren en inzichtelijk en overdraagbaar maken.

Door ondersteunende relevante processen te automatiseren in een centraal systeem en van hieruit informatie en functionaliteit ter beschikking te stellen aan medewerkers die een rol spelen bij commercieel onderwijs, is er sprake van een efficiënt proces en kunt u succesvol gebruik maken van additionele inkomstenbronnen.

jacob.png

Wilt u meer weten?

Wilt u meer weten over dit onderwerp, in contact komen met klanten of een andere vraag stellen? Neem dan contact op met Jakob van Gorp, hij staat u graag te woord!


 


Jakob van Gorp | Industry Lead Education
jvg@house-of-engagement.nl | 035 - 646 04 80


 

overige processen

  Algemeen Relatiebeheer

  De invoering van competentiegericht leren bracht een definitief einde aan het centraal stellen van de instelling. Nu moet men echt gaan denken vanuit het perspectief van relaties

  Alumnibeheer

  Het onderhouden van de relatie met alumni kan veel opleveren. Streven naar een win-win situatie is een voorwaarde om de ambassadeurs van uw onderwijsinstelling blijvend te binden en te boeien

  Klachten- en Geschillen

  De afwikkeling van klachten en geschillen is een complex proces door de vele betrokkenen, de te volgen procedures en het wederzijds (on)begrip

  Stage & Afstuderen

  Eén van de voornaamste doelstellingen van het (hoger) beroepsonderwijs is het afleveren van gekwalificeerde werknemers aan de arbeidsmarkt. Stages zijn hierbij van groot belang

  Werving & Instroom

  Succesvolle instellingen zetten de Student Experience centraal om met dit uitgangspunt de ‘leven-lang-leren-cyclus’ van de student proactief te faciliteren