Stage & Afstuderen

Eén van de voornaamste doelstellingen van het (hoger) beroepsonderwijs is het afleveren van gekwalificeerde werknemers aan de arbeidsmarkt. Stages zijn hierbij van groot belang

topics

uitdagingen

Eén van de voornaamste doelstellingen van het (hoger) beroepsonderwijs is het afleveren van gekwalificeerde werknemers aan de arbeidsmarkt. Alleen als sprake is van voortdurende afstemming tussen de onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven zullen studenten al tijdens hun studie relevante praktijkervaring op kunnen doen. De ‘praktijklijn’ die bestaat uit stages en externe afstudeeropdrachten, krijgt daardoor een steeds prominentere rol in de curricula.

Anders dan in het MBO, bestaat er in Nederland voor HO-stages geen centrale accreditering van stagebedrijven. Er is geen landelijke database van beschikbare, ‘goedgekeurde’ stageplaatsen. Alleen al om deze reden is het voor de onderwijsinstellingen van belang om partij te zijn en te blijven in de dialoog tussen student en stagebedrijf.

oplossingen

House of Engagement ondersteunt met haar oplossing alle stadia van het stageproces. Ten behoeve van het verwerven van stageplaatsen kunnen eenvoudig webformulieren kunnen opgesteld voor bedrijven, studenten en de onderwijsinstelling zelf. Gegevens die worden ingevuld, worden 1 op 1 in CRM geregistreerd. Daarnaast ondersteunt het systeem bij het invullen van raamovereenkomsten en bij het kwalificeren van stage-aanvragen.

Opvolging van geregistreerde stageplaatsen en het matchen ervan met de juiste studenten vindt geautomatiseerd plaats. Ook bij plaatsing worden informatie, betrokken personen en contactmomenten inzichtelijk vastgelegd. Documentuitwisseling, voortgang monitoren, bedrijfsbezoeken registreren en uiteindelijk de evaluatie van de stage op basis van een evaluatiechecklist wordt allemaal ondersteund. Bij afstudeeropdrachten is het mogelijk om een gehele afstudeercommissie in rol vast te leggen per stage en geven een groot aantal dashboards en rapportages inzicht in bijvoorbeeld het aantal studenten per opleiding dat nog op stage moet, aantal stage-aanvragen per bron, per faculteit en per opleiding.

De Stageportal ondersteunt het gehele stageproces. Via deze portal kunnen studenten beschikbare stageplekken inzien, hierop solliciteren (al dan niet met een verplichte motivatie), stagevoortgang inzien, stageverslagen en andere documenten uploaden, contact hebben met hun docentbegeleider en afspraken met deze persoon plannen.

resultaten

Door het gebruik van webformulieren wordt het voor bedrijven en organisaties eenvoudiger om met de onderwijsinstelling te communiceren wanneer zij ruimte hebben voor een stagiair. Door de snelle afhandeling met behulp van de workflow binnen CRM, krijgen zij bijna direct opvolging en kan een student vlot worden gekoppeld aan een geschikte stageplek.

Door het self-service model dat de portal de student biedt, hebben studenten niet alleen meer keuze, maar kunnen zij zelf, onafhankelijk van de onderwijsinstelling, op zoek gaan naar een geschikte stageplek wat de student experience zeker ten goede komt.

jacob.png

Wilt u meer weten?

Wilt u meer weten over dit onderwerp, in contact komen met klanten of een andere vraag stellen? Neem dan contact op met Jakob van Gorp, hij staat u graag te woord!


 


Jakob van Gorp | Industry Lead Education
jvg@house-of-engagement.nl | 035 - 646 04 80


 

overige processen

  Algemeen Relatiebeheer

  De invoering van competentiegericht leren bracht een definitief einde aan het centraal stellen van de instelling. Nu moet men echt gaan denken vanuit het perspectief van relaties

  Alumnibeheer

  Het onderhouden van de relatie met alumni kan veel opleveren. Streven naar een win-win situatie is een voorwaarde om de ambassadeurs van uw onderwijsinstelling blijvend te binden en te boeien

  Commercieel Onderwijs & Onderzoek

  Toenemende concurrentie en afnemende rijksbekostiging maken het vermarkten van commercieel onderwijs & research een topprioriteit

  Klachten- en Geschillen

  De afwikkeling van klachten en geschillen is een complex proces door de vele betrokkenen, de te volgen procedures en het wederzijds (on)begrip

  Werving & Instroom

  Succesvolle instellingen zetten de Student Experience centraal om met dit uitgangspunt de ‘leven-lang-leren-cyclus’ van de student proactief te faciliteren