Studentenwerving & Instroom

Succesvolle instellingen zetten de Student Experience centraal om met dit uitgangspunt de ‘leven-lang-leren-cyclus’ van de student proactief te faciliteren

Download - Data driven Studentenwerving.pdf

topics

uitdagingen

De strijd om de potentiële student is in Nederland in volle gang, het binden en boeien van studenten aan studie en stad vraagt om een meer proactieve benadering. Een arbeidsmarkt die sneller verandert dan ooit heeft ook grote impact op werving van studenten en vraagt om een flexibele werkwijze van onderwijsinstellingen. Een goede relatie en samenwerking met het bedrijfsleven, overheid en kapitaalverstrekkers is essentieel.

Technologische ontwikkelingen maken potentials mondiger en hebben geleid tot vraag-gestuurde werving. Potentials proactief begeleiden bij hun studiekeuze en een dialoog met hen aangaan, zorgt voor een relatie tijdens de oriëntatiefase en lager vroegtijdig uitval of switchen. Universiteiten merken dat familie onveranderd een belangrijke rol blijft spelen in de wereld van een potentiële student. Ouders beslissen mee in het oriëntatieproces en komen mee naar open dagen. Dit vraagt om communicatie gericht op zowel ouders als potentials. Het vastleggen van een diversiteit aan relaties moet mogelijk zijn om bovenstaande ontwikkelingen bij te benen.

oplossingen

House of Engagement biedt oplossingen op verschillende gebieden van studentenwerving en instroom. Bijvoorbeeld voor het beheer van de opleidingscatalogus (aansluitend op formaten van Studielink/DUO, met directe publicatie van het onderwijsaanbod op de website van de instelling), evenement management (registreren, publiceren, registreren middels QR-code scanning) en relatiebeheer van toeleverende scholen. Daarnaast worden belangstellenden registratie, instroommanagement en werving van buitenlandse studenten ondersteund.

resultaten

De potentiële student zal ervaren dat de beschikbare informatie beter is afgestemd op de behoefte: uitnodigingen voor open dagen worden niet verzonden wanneer men al ingeschreven is; een uitnodiging voor een proefstudeerdag van de opleiding waar de potential eerder interesse in heeft getoond is daarentegen wél een waardevolle toevoeging.

Door de goede registratie is niet alleen tijdens het oriëntatieproces gericht informatie te verschaffen, ook na aanmelding voor de studie is deze informatie van toegevoegde waarde. Door uitgebreide data-analyses is vast te stellen welke voorlichtingsactiveiten de uiteindelijke studiekeuze beïnvloeden en welk effect ze hebben op het uiteindelijke afstuderen.

Door te registreren en te analyseren kan er betere ondersteuning worden geboden bij het maken van de studiekeuze én tijdens de gekozen studie.

jacob.png

Wilt u meer weten?

Wilt u meer weten over dit onderwerp, in contact komen met klanten of een andere vraag stellen? Neem dan contact op met Jakob van Gorp, hij staat u graag te woord!


Jakob van Gorp | Industry Lead Education
jvg@house-of-engagement.nl | 035 - 646 04 80


 

overige processen

  Algemeen Relatiebeheer

  De invoering van competentiegericht leren bracht een definitief einde aan het centraal stellen van de instelling. Nu moet men echt gaan denken vanuit het perspectief van relaties

  Alumnibeheer

  Het onderhouden van de relatie met alumni kan veel opleveren. Streven naar een win-win situatie is een voorwaarde om de ambassadeurs van uw onderwijsinstelling blijvend te binden en te boeien

  Commercieel Onderwijs & Onderzoek

  Toenemende concurrentie en afnemende rijksbekostiging maken het vermarkten van commercieel onderwijs & research een topprioriteit

  Klachten- en Geschillen

  De afwikkeling van klachten en geschillen is een complex proces door de vele betrokkenen, de te volgen procedures en het wederzijds (on)begrip

  Stage & Afstuderen

  Eén van de voornaamste doelstellingen van het (hoger) beroepsonderwijs is het afleveren van gekwalificeerde werknemers aan de arbeidsmarkt. Stages zijn hierbij van groot belang