Alumni Engagement Portal ondersteunt student life cycle bij EUR

Alumni Engagement Portal en Dynamics CRM als eerste stap naar volledig ondersteunde student life cycle bij Erasmus University Rotterdam (EUR)

EUR endorsement_01_RGB_2400_colour.jpeg

De invoering van Dynamics CRM en de Alumni Engagement Portal betekent optimale ondersteuning van onze Alumni-strategie. Een goede eerste stap in het realiseren van een volledig ondersteunde student life cycle in de nabije toekomst.

Pieter Kuijt, Directeur Stafafdeling Marketing & Communicatie, Erasmus University Rotterdam

 

Winnaar van de Microsoft Education Partnership Awards 2016
Met meer dan 26.000 studenten en meer dan 2.700 medewerkers is Erasmus University Rotterdam (EUR) een internationaal georiënteerde onderzoeksuniversiteit met een uitgesproken maatschappelijke oriëntatie in haar onderwijs en onderzoek. Erasmus en haar faculteit Rotterdam School of Management hebben gekozen voor Dynamics CRM om de relatie met de student te faciliteren in alle fases van ‘een leven-lang-leren’. De interactie met de alumni is hierbij als startpunt genomen, gevolgd door werving. Het Alumni Engagement platform (dat ook mobiel inzetbaar is) speelt een cruciale rol bij het betrokken houden van alumni bij de onderwijsinstelling, door een efficiënte interactie te realiseren waarbij de alumnus kan bepalen welke activiteiten en informatie voor hem/haar relevant zijn.

Met dit project waren de EUR en House of Engagement winnaar van de Microsoft Partnership Awards 2016, een jaarlijkse erkenning voor bijzondere en innovatieve oplossingen op het gebied van onderwijs.

De uitdaging
Het project is gestart met het ontwikkelen van een eenduidige strategie en aanpak van alumni en corporate relatiemanagement. Daarnaast is een duidelijke propositie voor deze doelgroepen gemaakt en is vastgesteld welke bijdrage zij op hun beurt kunnen leveren aan de instelling.

Het bestaande Alumnisysteem was aan vervanging toe omdat het slechts beperkt inzicht gaf in de interacties met de diverse doelgroepen en het niet flexibel genoeg was. Verschillende faculteiten gebruikten verschillende tools voor e-mailmarketing waardoor de diverse activiteiten niet op elkaar afgestemd konden worden. Corporate relatiemanagement werd vanuit het oude systeem slechts beperkt ondersteund.

De doelstelling
Doelstelling van het project was het verbeteren van de interactie met de alumni en een nieuwe cultuur introduceren die gebaseerd is op betrokkenheid en de behoefte van de alumnus om wat te kunnen betekenen voor de onderwijsinstelling waar hij/zij de opleiding heeft genoten. Hierbij ondersteund door een goed CRM systeem dat door alle betrokken EUR partijen ingezet zou kunnen worden om hun interacties met Alumni te kunnen managen. Het nieuwe systeem moest in staat zijn om een combinatie van centrale en decentrale alumnistrategie te kunnen ondersteunen. Het onderbrengen van het Alumniproces in een CRM systeem is een eerste stap in het ondersteunen van de integrale student life cycle door het CRM systeem.


De oplossing

De volledige interactie met de alumni wordt vastgelegd in Dynamics CRM. In combinatie met de Alumni Engagement Portal (die in eerste instantie door de Rotterdam School of Management in gebruik zal worden genomen), zal in de nabije toekomst ook de volledige evenementregistratie en afhandeling (inclusief betaling en aanwezigheid) plaatsvinden. De Alumni Engagement Portal zal er ook voor gaan zorgen dat men op basis van het gekozen type lidmaatschap toegang heeft tot specifieke informatie en activiteiten die via de portal worden aangeboden. De portal zal een platform zijn voor het aanbieden van allerlei vernieuwende proposities zoals verschillende lidmaatschappen, een magazine en evenementen. Het platform is schaalbaar naar alle faculteiten en er wordt gebruik gemaakt van een koppeling met LinkedIn voor authenticatie.

banner.jpg

Wilt u meer weten?

Wilt u meer weten over deze klantcase of heeft u andere vragen? Wij staan u graag te woord!


info@house-of-engagement.nl  |  035 – 646 0480

referenties