Risicomanagement

Risicomanagement is samen met transparantie een van de pijlers van goed en professioneel vermogensbeheer

topics

uitdagingen

Klanten besteden vermogensbeheer en -advies uit aan een financiële instelling omdat zij vertrouwen hebben in hun manier van handelen. Dat vertrouwen ontstaat wanneer een onderneming transparant is naar klanten en inzicht geeft in processen en handelswijzen. Maar hoe realiseert u die transparantie als het gaat om risicomanagement? En hoe zorgt u ervoor dat u tegelijkertijd voldoet aan nieuwe regelgeving voor customer due diligence?

Risicomanagement bestaat voor een deel uit kwantitatieve informatie afkomstig uit financiële berekeningen en voor een deel uit kwalitatieve informatie uit klantcontacten. Kwalitatieve informatie kan het best worden verkregen uit direct klantcontact, maar moet dan wel op een eenvoudige en snelle manier kunnen worden vastgelegd.

Kredietverstrekkers houden met regelmaat een kwantitatieve review van hun klanten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van aparte software om berekeningen uit te voeren. Hoe zorgt u ervoor dat al deze informatie in één en hetzelfde klantprofiel wordt vastgelegd, samen met risicohistorie en relevante correspondentie?

oplossingen

Door sterke integraties tussen het CRM systeem en andere, branche-specifieke systemen kunnen klantenprofielen automatisch worden bijgewerkt en via van te voren opgestelde regels worden gestart. Ook bij verandering van waarde naar een niveau waarvoor interne bewakingsprocessen zijn aangemaakt, wordt een passende actie gestart. Deze actie wordt zelf ook gedocumenteerd om aan wet- en regelgeving te voldoen. Compliancy met de nieuwe regelgeving voor customer due diligence realiseert u door de manier waarop u klanten over ontwikkelingen informeert en informatie die door hen wordt opgevraagd eenvoudig en overzichtelijk vast te leggen.

U heeft de mogelijkheid een zogenaamde ‘quick scan’ te definiëren op basis van specifieke klantinformatie. Het eindoordeel van deze quick scan (onvoldoende, watchlist, goed) geeft risk management het benodigde inzicht om eventuele vervolgacties op te starten. Denk bijvoorbeeld aan intensief beheer vanuit risk management of het maken van specifieke afspraken met betreffende klanten.

resultaten

Door integraties met branche-specifieke systemen en informatiebronnen ontstaat een volledig en up-to-date klantbeeld, inclusief belangrijke gegevens voor risicomanagement. Eenvoudige en gebruiksvriendelijke vastlegging van interactie met de klant draagt bij aan zorgeloze compliancy met regelgeving rond customer due diligence. De inzet van portals en workflows betekent efficiënte en controleerbare werkprocessen wat uiteindelijk ook ten goede komt aan de dienstverlening aan de klant.

Wilt u meer weten?

Wilt u meer weten over dit onderwerp, in contact komen met klanten of een andere vraag stellen? Neem dan contact op met Nick de Heer, hij staat u graag te woord!


Nick de Heer | Practice Lead Finance
ndh@house-of-engagement.nl | 035 - 646 04 80

overige processen

  E-mail marketing

  Ook voor het succesvol automatiseren van digitale communicatie zijn wensen en voorkeuren van de klant het uitgangspunt

  Relatiebeheer

  Het goed vastleggen, delen en raadplegen van complexe en uitgebreide relatiestructuren is de basis voor strategisch relatiebeheer en adequate client planning

  Sales management

  Het realiseren van hoge klantwaarde wordt mede bepaald door sales management en de samenwerking tussen sales & marketing