Sales management

Het realiseren van hoge klantwaarde wordt mede bepaald door sales management en de samenwerking tussen sales & marketing

topics

uitdagingen

Het genereren en opvolgen van leads is bij uitstek een gebied waar onderlinge interactie en afstemming (voornamelijk tussen sales en marketing) heel belangrijk is. Voor een efficiënt en succesvol lead management proces is het een voorwaarde dat bepaalde kaders worden gesteld, afspraken gemaakt, verantwoordelijkheden belegd en verwachtingen gemanaged. Daarnaast is het voor het management (maar ook voor medewerkers zelf) essentieel om goed inzicht te hebben in de pipeline, lead statussen en verwachte omzet. Tenslotte geldt ook bij sales management: hoe vollediger het beeld van de (potentiële) klant, hoe persoonlijker en relevanter men de klant van dienst kan zijn en hoe hoger de klantwaarde die men uiteindelijk kan realiseren.

oplossingen

Bij het inrichten van onze Dynamics CRM/365 oplossing voor Finance worden belangrijke kaders afgesproken door bijvoorbeeld te bepalen aan welke voorwaarden een lead moet voldoen om van marketing over te gaan naar sales. Door op basis van deze afspraken de pipeline in te richten, weet iedereen bij raadpleging van het systeem precies waar hij/zij aan toe is.

Naast het registreren van persoonlijke gegevens is in deze multi-channel en multi-touchpoint omgeving een goede registratie van contacten en contactmomenten een must. Door vervolgens goed gebruik te maken van de inzichten die het 360 graden beeld van de (potentiële) klant oplevert, kunnen goede segmentaties worden gemaakt en doelgroepen met een voor hen relevant aanbod worden benaderd.

Automatische alerts helpen sales- en marketingmedewerkers om op het juiste moment de gevraagde actie te ondernemen waardoor er geen onnodige vertragingen ontstaan in het salesproces. Specifieke processen en workflows loodsen gebruikers hierbij stap voor stap door het proces.

resultaten

Een goede samenwerking tussen sales & marketing en het aangaan van een betekenisvolle interactie met de uiteindelijke (potentiële) klant, bepalen hoe succesvol men is in het uitbreiden en het optimaal laten renderen van de klantenbase. Inzet van innovatieve technologie creëert daarbij een goede balans tussen efficiency en een persoonlijke benadering en service. Doelstelling hierbij is om interactie te faciliteren die waardevol, relevant en efficiënt is voor zowel de klant als de financiële instelling zelf.

Wilt u meer weten?

Wilt u meer weten over dit onderwerp, in contact komen met klanten of een andere vraag stellen? Neem dan contact op met Nick de Heer, hij staat u graag te woord!


Nick de Heer | Practice Lead Finance
ndh@house-of-engagement.nl | 035 - 646 04 80

overige processen

  E-mail marketing

  Ook voor het succesvol automatiseren van digitale communicatie zijn wensen en voorkeuren van de klant het uitgangspunt

  Relatiebeheer

  Het goed vastleggen, delen en raadplegen van complexe en uitgebreide relatiestructuren is de basis voor strategisch relatiebeheer en adequate client planning

  Risico management

  Risicomanagement is samen met transparantie een van de pijlers van goed en professioneel vermogensbeheer