Client Engagement

Vastleggen en raadplegen van relatiegegevens op één centrale plek, vormt de basis voor goed relatiemanagement en client engagement

topics

uitdagingen

Advocatenkantoren bestaan veelal nog uit diverse zelfstandige praktijkgroepen waarbinnen een ieder op individuele basis gegevens van relaties bijhoudt in eigen files en overzichten. Van onderlinge uitwisseling van gegevens is niet altijd sprake, men is toch zonder ook al succesvol? Het gevolg is vervuilde data, dubbele registratie van gegevens, geen zicht op mogelijke ‘verborgen’ opportunities en het onbenut laten van de totale ‘slagkracht’ van het relatienetwerk van het kantoor doordat men simpelweg niet op de hoogte is van wie met wie contacten heeft.

oplossingen

Voor loyale cliënten die dit ook uitdragen, bestaat een mooie en toepasselijke term: advocacy. Voordat een cliënt echter als advocaat voor de advocaat optreedt, is het adequaat en vooral relevant onderhouden van de relatie essentieel. Het betekent in eerste instantie weten wat de waarde van de cliënt is – of kan zijn. Hiervoor is segmentatie van belang. Vervolgens gaat het om het vastleggen van het bedieningsmodel en -niveau per cliënt. Welke aandacht en resources ontvangt een klant? Pas als dit goed is bepaald, kan een cliënt worden bediend op een manier die bij hem past. Zowel vanuit het perspectief van de cliënt als die van het kantoor.

resultaten

De beschikbare gegevens in het CRM systeem kunnen worden gebruikt voor het centraal verzorgen van marketingcommunicatie en evenementen voor de diverse praktijkgroepen. Een visueel weergegeven relatiestructuur geeft fee earners en business development direct inzicht in wie binnen het kantoor met welke relaties contact heeft, om deze relaties en kennis vervolgens optimaal te kunnen benutten. Samen werken aan relatiegegevens betekent een verbetering van kwantiteit en kwaliteit van gegevens en het beter benutten van het totale relatienetwerk. De klanttevredenheid gaat omhoog omdat de klant via de Client Portal bijvoorbeeld voor hem/haar relevante informatie en activiteiten krijgt aangeboden, dossiers kan inzien, zich kan aanmelden voor een evenement etc.

Ron.JPG

Wilt u meer weten?

Wilt u meer weten over dit onderwerp, in contact komen met klanten of een andere vraag stellen? Neem dan contact op met Ron Wallegie, hij staat u graag te woord!


Ron Wallegie | Practice Lead Legal
rw@house-of-engagement.nl | 035 - 646 04 80

overige processen

  Alumni management

  Alumni management in de Advocatuur – het faciliteren van contact met oud-collega’s door hen te blijven binden en boeien

  Event management

  Inzicht in de voorkeuren en interesses van relaties en een goed ondersteund proces, zijn belangrijke pijlers voor modern event management

  Marketing communicatie

  De persoonlijke relevantie van nieuwsbrieven, social media posts en website updates bepalen het succes van communicatie

  Opportunity & Pitch management

  Succesvol opportunity & pitch management wordt mede bepaald door relevantie, snelheid en gedegenheid