Drie voordelen van SCRUM bij de implementatie van een CRM-traject

Recent hebben we de SCRUM implementatiemethode ingezet bij een aantal CRM-projecten. Hoe kan SCRUM bijdragen aan een goede en soepele implementatie?

Recent hebben we de SCRUM implementatiemethode ingezet bij een aantal CRM-projecten. Hoe kan SCRUM bijdragen aan een goede en soepele implementatie? Bij SCRUM staat samenwerking centraal; er wordt gewerkt met afgebakende ‘sprints’ van drie weken. Tijdens een bijeenkomst wordt bepaald welke processen tijdens de sprint zullen worden aangepakt. Na drie weken wordt weer een bijeenkomst belegd waarin de resultaten worden gepresenteerd en feedback wordt gegeven. Daarna worden afspraken gemaakt voor de volgende sprint.

De drie voordelen van het gebruik van deze methode.

1. Gebruikers zijn vanaf het begin betrokken bij het project

Bij een scrumaanpak bestaat het team uit betrokkenen vanuit zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer. Ook gebruikers hebben zitting in het team. Alle projectleden hebben hun eigen verantwoordelijkheden. Tijdens overleggen worden de opgeleverde functionaliteiten besproken, kijken we terug op het werk, evalueren de samenwerking en bespreken we wat er beter kan. Door dit veelvuldige contact is er een hele goede communicatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Bovendien zijn de gebruikers vanaf het begin af aan betrokken. Dit zorgt ervoor dat het CRM beter is toegerust op de uiteindelijke gebruiker en ook beter landt in de organisatie.

2. Snel bij te sturen

Tijdens elke sprint wordt een CRM-functionaliteit gerealiseerd. Tijdens de bijeenkomsten kan direct feedback worden gegeven. Het is daardoor sneller duidelijk of opdrachtgever en opdrachtnemer hetzelfde resultaat voor ogen hebben. Op basis van voortschrijdend inzicht kan flexibel worden bijgestuurd en voorkom je dat naderhand grote aanpassingen gedaan moeten worden.

3. Project is overzichtelijk en successen sneller zichtbaar

Het is voor het projectteam prettig om afgebakende stukjes werk te zien en daar feedback op te geven. Er is meer controle over het project en de voortgang is voor iedereen inzichtelijk. Iedere drie weken wordt een werkend product opgeleverd, waardoor iedereen ervaart dat er succesvolle stappen richting het eindresultaat worden gezet.

Betrekken van gebruikers bij CRM-implementatie Is SCRUM dan de enige manier om je CRM te implementeren? Nee hoor, wij hebben ook goede ervaringen met andere methoden. We merken echter dat één aspect van de SCRUM-methode ook bij andere projecten meer de boventoon zou moeten voeren: het betrekken van gebruikers bij de implementatie. Gebruikers zijn de ervaringsdeskundige: zij kennen de operatie goed, weten welke behoeften er zijn, geven waardevolle feedback vanuit de praktijk en zorgen ervoor dat je CRM eerder wordt geaccepteerd door de rest van de organisatie.

Deel deze informatie:

  • linkedin
  • facebook
  • twitter

Reacties

Er zijn nog geen reactie's

Plaats een reactie