Onze expertise

Wij bieden onze klanten een goed gebalanceerde mix van advisering, technologie, projectmanagement en support. Met onze marktspecifieke aanpak en kennis helpen wij hen bij het optimaal invullen van de relatie en interactie met hun klanten.

De basis

Een excellente bediening van uw klanten begint bij een goede basis. Samen met u inventariseren we processen en uitdagingen. Verwachtingen van de klant brengen we in kaart op basis van customer journey mapping zodat u ziet welke informatie en activiteiten op een positieve manier bijdragen aan de interactie met uw klant. Met deze input werken we contact- en CRM strategieën uit die staan als een huis.

Implementatie

Voorwaarde voor een succesvolle CRM implementatie is dat u bij de inrichting van de techniek en de keuze voor functionaliteit uitgaat van echte eisen en wensen van de organisatie. Tijdens dit proces creëert u het benodigde draagvlak binnen de organisatie: commitment van het management en de acceptatie door de gebruikers.

Met onze implementatiemethode ResultTrack® besteden wij evenredige aandacht aan functionaliteit, techniek, organisatie en marktspecifieke eisen. Hierdoor realiseren wij implementatieprojecten op tijd en binnen budget en leveren totale oplossingen die uw medewerkers ondersteunen bij hun klantinteractie en het realiseren van uw bedrijfs- of organisatiedoelstellingen.

Adoptie

Het succes van ingezette technologie staat of valt met de mate waarin deze door de eindgebruikers wordt geadopteerd. Bij elk traject bekijken wij samen met de eindgebruiker wat er nodig is om processen en werkzaamheden optimaal te ondersteunen. Doordat onze oplossingen voor Education, Legal en Finance qua processen, inrichting en gebruikte terminologie herkenbaar zijn voor de gebruikers, kunnen zij vaak al direct, intuïtief met het systeem aan de slag.

Training van super users en eindgebruikers zorgt voor nog beter gebruik van de ingezette middelen en via ambassadeurs houden we feeling met wat tijdens en na de uitrol van het CRM systeem op de werkvloer gebeurt. Tenslotte ondersteunen we u met interne communicatie waarbij we de voordelen van het gebruik van het systeem voor alle stakeholders blijvend onder de aandacht te brengen.

Support

Bij ons Customer Care team kunt u terecht voor maatwerkondersteuning bij problemen of storingen. Het team helpt echter niet alleen met technische en functionele vragen en problemen die u zelf aandraagt. Zij benaderen u ook proactief wanneer er zaken bij anderen geconstateerd of opgelost worden die ook voor u relevant kunnen zijn. De services van Customer Care zijn aanvullend op de standaard Microsoft support en geven ook recht op nieuwe releases en bug fixes.

Training

Goede training legt de basis voor een gedegen kennis van de processen en functionaliteit van de gebruikte oplossingen. Onze praktijkgerichte trainingen behandelen informatie en oefeningen die specifiek zijn gericht op wat de gebruiker in de praktijk nodig heeft, waardoor deze na de training direct aan de slag kan.

Naast gerichte trainingen bieden wij aanvullende kennissessies: workshops, lezingen en updates. Hierbij wordt in navolging van onze bedrijfsslogan ‘it’s good to connect’ naast het overdragen van kennis ook veel aandacht besteed aan het uitwisselen van ervaring en het netwerken met andere deelnemers.

Een overzicht van geplande trainingen en events vindt u hier

Upgrade

Microsoft brengt met regelmaat nieuwe versies uit van haar producten. Hierbij worden nieuwe functies toegevoegd en verbeteringen doorgevoerd ten aanzien van stabiliteit, performance en gebruiksgemak.

Net als bij een eerste implementatie bepalen we op basis van feedback uit de organisatie hoe de verwachtingen ten aanzien van de ingezette technologie zich hebben ontwikkeld, of processen geoptimaliseerd kunnen worden en welke mogelijk aanvullende technologische ondersteuning wenselijk is.

 

Lees ook: Blue Sky Group realiseert upgrade met veel aandacht voor gebruikersacceptatie en efficiency.

ISO 27001 en ISO 9001

Omdat kwaliteit, continue verbetering en het zorgvuldig omgaan met gevoelige (klant)informatie voor ons erg belangrijk zijn , is House of Engagement ISO 27001 en ISO 9001 gecertificeerd.

Dankzij de ISO 27001 certificering bent u er als klant van House of Engagement zeker van dat uw persoons- en bedrijfsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. Alleen mensen die hiervoor bevoegd zijn, gebruiken uw informatie. De ISO 27001 certificering staat voor hoe wij procesmatig omgaan met het beveiligen van informatie met als doel de vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integratie van alle informatie binnen ons bedrijf zeker te stellen.

De ISO 9001 certificering gaat over kwaliteitsmanagement. Deze is opgesteld om het functioneren van de organisatie tegen het licht te houden, en te bepalen of en waar zich kansen en risico’s bevinden voor de organisatie. Hierdoor kunt u er als klant zeker van zijn dat we er bij House of Engagement alles aan doen om de kwaliteit van onze processen en producten te waarborgen.

Werken bij.png

Meer weten?

Wilt u meer weten over onze dienstverlening of heeft u andere vragen? Wij staan u graag te woord!


info@house-of-engagement.nl  |  035 – 646 0480