Privacy Overeenkomst

Privacy overeenkomst

 

Persoonsgegevens worden door House of Engagement, onderdeel van House of Engagement, zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving (AVG). Dit houdt o.a in dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken (middels deze privacyverklaring). 
 • u allereerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te mogen verwerken in gevallen waarin dit vereist is;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot de persoonsgegevens die uitsluitend nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de door u gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • wanneer wij uw gegevens delen maken we afspraken met derde partijen om er o.a. voor te zorgen dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via info@house-of-engagement.nl

 

Websites
Deze privacyverklaring is van toepassing van alle websites die House of Engagement onder beheer heeft voor zakelijk gebruik. Daaronder worden verstaan:

Persoonsgegevens
Bij het gebruik van onze websites en het invullen van formulieren laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Afhankelijk van de functionaliteiten die u op onze websites gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Informatie die u zelf invult in een open veld in een formulier, zoals:
  • voornaam
  • achternaam
  • bedrijfsgegevens
  • (zakelijk) e-mailadres
  • telefoonnummer
 • technische meetgegevens van de gebruikte apparatuur (laptop, smartphone, table) zoals IP-adres, MAC-adres, identifiers in cookies en uw surfgedrag op onze websites.

Doeleinden
Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden:

 • Om uw vragen per e-mail of telefonisch te kunnen beantwoorden; 
 • Om met u te communiceren door middel van het verzenden van e-mails, zoals nieuwsbrieven, blogs en events. 
 • Om onze website en mailings te verbeteren.

Verstrekking aan derden
Wij geven de door u verstrekte gegevens uitsluitend door aan derde partijen, om gebruik te kunnen maken van de diensten waarmee bovenstaand gedefinieerde doeleinden gerealiseerd kunnen worden. Aanmeldingen voor Broad Horizon events worden gedeeld met Broad Horizon en haar dochterondernemingen. Voor het verwerken van de aanmeldingen van Broad Horizon events wordt gebruik gemaakt van Splash. Hiervoor zijn tevens zijn de privacy voorwaarden van Splash van toepassing.Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

Cookies
Op onze website maken wij gebruik van cookies om uw website ervaring te verbeteren en u van interessante informatie te voorzien in bijvoorbeeld nieuwsbrieven. Wilt u meer weten over cookies? Lees dan onze cookieverklaring

Beveiligen en bewaren
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door u gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met uw gegevens omgaan.

Minderjarigen
Personen jonger dan 16 jaar mogen uitsluitend onder toezicht van hun ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van onze websites.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Uw gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor het wijzigen van uw gegevens kunt u contact opnemen met House of Engagment via info@house-of-engagement.nl
Om misbruik te voorkomen vragen wij u om u adequaat te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie uw BSN én pasfoto af te schermen. U kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID’ app voor gebruiken.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inwerkingtreding
Deze privacyverklaring is in werking getreden op 15 februari 2019.